Zapisy prowadzimy przez PORTAL RODZICA.  – link do portalu znajduje się w głównym menu u góry strony http://otsstrumienie.pl/

Dane do logowania:
Login: Kod rodziny (kod szkolny, wysyłany w każdym mailu z informacją o płatnościach)
Hasło: sto123m2021! – przy pierwszym logowaniu pojawi się prośba o zmianę hasła

INSTRUKCJA ZAPISÓW NA ZAJĘCIA DODATKOWE – LOGOWANIE DO PORTALU RODZICA

  1. Adres strony: http://biuro3m.nazwa.pl/portal/users/login
  2. Jako login podajemy symbol rodziny w pełnym formacie (jest to symbol, który dostajemy m.in. w notach finansowych
  3. hasło:  sto123m2021! – przy pierwszym logowaniu system wymusza zmianę nazwy na wybraną przez siebie – przy kolejnych logowaniach używamy już tej drugiej.
  4. Po zalogowaniu i zmianie hasła widzimy stronę główną:
  • Należy wejść w zakładkę „zapisy na zajęcia” . Tam wyświetlą się propozycje zajęć dla Państwa córek, w zależności od klasy.
  • Po wybraniu właściwych zajęć należy kliknąć w przycisk „zapisz” – który w tym momencie zmieni się na „wysłano zgłoszenie”. Wysłanie zgłoszenia nie jest jeszcze równoznaczne z przyjęciem dziecka na zajęcia.
  • Status zgłoszenia można sprawdzić w zakładce „Twoje zajęcia” – tam są widoczne wszystkie, na które dziecko zostało przyjęte (Lista zajęć)

Dziękujemy za Twoje zgłoszenie!!!