Opłatę na zajęcia, zgodnie z cennikiem, należy wnosić na konto Stowarzyszenia 3M, z góry do piątego dnia miesiąca. W tym roku opłata za wszystkie zajęcia ma charakter stałego ryczałtu, jest taka sama od września do czerwca i nie zależy od ilości zajęć w danym miesiącu. Dotyczy to także zajęć indywidualnych.


Nr konta: 79 1160 2202 0000 0001 8333 9276